Group homes

Stanovanjske skupine

Stanovanjske skupine so namenjene ljudem z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki potrebujejo bivanjsko oskrbo ter pomoč in podporo v vsakdanjem življenju.

Advocacy

Program zagovorništva

Program je namenjen osebam s težavami v duševnem zdravju, ki za varovanje svojih interesov, osebnega dostojanstva, integritete in pravic potrebujejo zagovornika.

Counselling office

Svetovalnica

Program je namenjen psihosocialnemu svetovanju in podpori osebam s težavami v duševnem zdravju in njihovim bližnjim.

Day centre

Dnevni center

Namen programa je izvajanje psihosocialne rehabilitacije za osebe s težavami v duševnem zdravju, odpravljanje njihove socialne in materialne izključenosti ter izboljšanje kakovost njihovega življenja.

Logo Altra Odbor za novosti
v duševnem zdravju
 
 
Zaloška ulica 40
1000 Ljubljana
tel: 01/544 47 61
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.