Partnerski projekti

1. PROJEKT "AKTIVEN. VKLJUČEN. ZAPOSLEN".

Oblika programa socialne aktivacije: Kratki programi socialne aktivacije

Vodilni partner:  Društvo ALTRA

Pridruženi partnerji v projektu:  Nacionalni inštitut za javno zdravje – Centri za zdravje v okviru zdravstvenih domov; Racio – družba za razvoj človeškega kapitala; SIJ ZIP center d.o.o.; MOCIS –center za izobraževanje odraslih; Tesnila GK proizvodnja in trženje izdelkov iz gume d.o.o., Občina Ravne na Koroškem, občina Slovenske Konjice, Mestna občina Celje, Občina Laško, Mestna občina Slovenj Gradec, Mestna občina Velenje, Občina Šentjur.

Lokacije izvajanja: Slovenj Gradec, Celje, Slovenske Konjice, Ravne na Koroškem, Velenje, Žalec.

Trajanje projekta: september 2017 – december 2018

Vrednost projekta: 136.500 EUR

Namen projekta je razvoj in izvedba kratkega programa socialne aktivacije na področju Koroško- Savinjske regije, v katerem bomo obravnavali 105 dolgotrajno brezposelnih oseb, ki so upravičenci denarne socialne pomoči s kompleksno socialno in zdravstveno problematiko; odrasle osebe, ki niso prejemniki DSP, s kompleksno socialno in zdravstveno problematiko ter osebe , ki so na podlagi Zakona o urejanju trga dela, vpisane v evidenco začasno nezaposljivih oseb.  Upravičenci programa se bodo vanj vključili v sodelovanju s koordinatorji socialne aktivacije, področnimi centri za socialno delo in zavodi za zaposlovanje. Izvajali bomo različne oblike podpore ciljni skupini, s ciljem zmanjševanja in preprečevanja njihove revščine, socialne izključenosti, usposabljanja za ponovno vključitev v delovno okolje ter v delovno aktivnost. S pomočjo izvedenih aktivnosti, delavnic in usposabljanj bomo prispevali k razvoju njihovih socialne veščin in asertivnosti, dvigu funkcionalnih kompetenc,  pridobitvi informacij, ki vodijo k razrešitvi socialnih stisk in težav, osebnostnemu razvoju, krepitvi moči in dvigu motivacije za vstop na trg delovne sile, aktivnemu pristopu k reševanju socialne in zaposlitvene situacije.

 Cilji projekta:

 • Aktivna vključenost 105 udeležencev aktivno vključenih v delavnice, ki bodo usmerjene v krepitev njihovih osebnostnih veščin, funkcionalnih kompetenc, krepitve moči in motiviranosti za vključenost v družbo in na trg delovne sile: od tega 30 udeležencev v letu 2017 in 75 udeležencev v letu 2018.
 • Izvedba 7 delavnic, ki bodo vsebovale aktivnosti (usposabljanja, treninge, skupinsko in individualnega dela ter povezovanja z lokalnimi deležniki)  v Koroško-Savinjski regiji.
 • Vključenost udeležencev v t. i. izhodne aktivnosti od 105 udeležencev vsaj 27 udeležencev vključenih v eno izmed oblik aktivnega iskanja zaposlitve, usposabljana/izobraževanja ali v vključenih v pridobitev kvalifikacije ali v zaposlitev.

Več o projektu: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/reorganizacija_centrov_za_socialno_delo/socialna_aktivacija/

 2. PROJEKT  “Primerjava kakovosti življenja ljudi v evropskih institucijah za ljudi z ovirami“/ “A comparative look on well-treatment of people in European’s specialized institutions”, ERASMUS+

Naložbo financira Evropska komisija

Vodilni partner: Institut Regional du Travail Social Champagne –Ardenne (Francija)

Pridruženi partnerji: Društvo ALTRA in Fakulteta za socialno delo (Ljubljana, Slovenija), Cooperativa de Ensino Superior de Servico Social, Porto in Santa Casa da Misericordia do Potro (Porto, Portugalska) ter Association d’aide aux infirmes moteur cerebraux de la region Champagne-Ardenne (IMMCA), Foster care “la Baraudelle” Attigny/ Association of help for cerebral disabled people (Reims, Francija).

Lokacija izvajanja v Sloveniji: Društvo ALTRA in Fakultete za socialno delo, Univerze v Ljubljani.

Trajanje projekta: od marca 2017 do aprila 2019 (36 mesecev).

Namen projekta je mednarodna primerjava kakovosti življenja v socialnih službah, ki so namenjene ljudem z ovirami. V obdobju treh let bomo, skupaj s štirimi projektnimi partnerji iz različnih držav, primerjali dobre prakse s področja skrbi za ljudi s težavami v duševnem zdravju in telesnimi ovirami. Pomemben del projekta je tudi srečanje vseh partnerskih institucij in organizacij, ki je potekalo na lokaciji koordinatorja projekta, Regional Institute for Social Work of Champagne-Ardennesmed (IRTSCA), med 18. In 22. Septembrom 2017, v Reimsu. Dobro sodelovanje z udeleženimi nadaljujemo tudi v letu 2018, ko bosta Društvo ALTRA in Fakulteta za socialno delo gostiteljici obiska ene izmed sodelujočih nevladnih organizacij, Association d aide aux IMCCA, iz Reimsa.

Poročilo nadgrajujejo tudi opazovanja asistenta Fakultete za Socialno delo, Univerze v Ljubljani ter predsednice, uporabnikov, strokovnega delavca in prostovoljca iz Društva ALTRA. Dosedanji dosežki projekta “Primerjalni vidiki dobre obravnave oseb v specializiranih institucijah v Evropi” so objavljeni  v reviji Socialno delo, l. 56 –sept-dec 2017 –št. 3.

Cilji projekta:

 • Identificirati primere dobrih praks s področja zagotavljanja kakovosti življenja v treh različnih Evropskih državah Francija-Portugalska –Slovenija;
 • Osvetliti njihov širši družbeni in kulturni kontekst;
 • Raziskati skupne “pokazatelje” dobrih praks, zagotoviti aktivno udeležbo uporabnikom, socialnim delavcem ter študentom; definirati razvojne smernice ter orodja za nadaljnje izvajanje dobre prakse.

Več o projektu na povezavi:  www.irtsca.fr  (povezava je v francoskem jeziku)

 

3. PROJEKT "VKLJUČUJEMO IN AKTIVIRAMO" (ViA)

Z  Javno agencijo za knjigo RS sodelujemo pri projektu “Vključujemo in Aktiviramo!”, ki je namenjen brezposelnim osebam s težavami v duševnem zdravju, z namenom pridobivanja delovnih spretnosti in kompetenc za vključevanje na trg dela.  Pričetek projekta sega v leto 2017, ko je bilo v aktivnosti projekta vključenih 15 oseb s težavami v duševnem zdravju, ki so se seznanjale s slovenskim leposlovjem, osnovami kreativnega pisanja, besedili v glasbi, humorjem, ilustriranjem in urednikovanjem. V izvajanje lanskega projekta so bili vključeni tudi naslednji slovenski umetniki, pisatelji, igralci: Cvetka Bevc, Nataša Konc Lorenzutti, Andrej Blatnik, Emil Filipčič, Tadej Toš, Andrej Rozman Roza, Boštjan Videmšek, Primož Vitez, Iztok Sitar in Sonja Šarac.

Letos projekt uspešno nadaljujemo v novi sestavi. Altrino skupino tokrat vodi pisatelj in grafični oblikovalec Žiga Valetič, ilustratorski modul pa bo mentoriral likovni umetnik Arjan Pregl. Naša srečanja bodo ponovno obogatili številni gosti z različnih področij. Posebnost projekta sta tudi uporaba novih medijev in elektronsko opismenjevanje udeležencev. Projekt smo otvorili z avtorico Metko Lampret in knjižno založnico Renate Rugelj.

Trajanje projekta: januar - december 2018

Več o projektu na: http://www.jakrs.si/bralna-kultura/vkljucujemo-in-aktiviramo/

4. SKLOP DELAVNIC BIBLIOTERAPIJE "KNJIGA, NA POMOČ"!

Z založbo Beletrina že vrsto let sodelujemo pri kulturnih projektih, katerih cilj je približati vsebine s področja kulture ranljivim skupinam prebivalstva.

Leta 2016 smo delavnice »Knjiga na pomoč« posvetili obravnavi stereotipov, nasilja in predelovanju travmatičnih izkušenj. Srečanj se je udeležilo kar 27 posameznikov s težavami v duševnem zdravju. Podlaga za naše pogovore je bila knjižica Pismo Adni, avtorice in ilustratorke Samire Kentrić, ki je bila tudi ena izmed naših gostij. Naše srečanje sta še dodatno obogatili psihoanalitična psihoterapevtka Vera Horžen in koordinatorica projekta Darja Demšar.

»Jaz sem se dobro počutila med delavnico. Prav tako je dobra tudi knjiga, všeč mi je, ker je šaljiva.« (Svetilnik 2017: 30)

Z delavnicami smo nadaljevali tudi v preteklem letu ter se v sklopu treh srečanj, ob vsebini knjige Noben glas, ki jo je napisala Prešernova nagrajenka Suzana Tratnik, pogovarjali in razmišljali o življenju. Njena zbirka sedmih kratkih zgodb je bila naše izhodišče za razprave o tem, kako se skozi odraščanje spremeni naše dojemanje sveta in, ali je neizogibno, da z odraslostjo pričnemo na življenje gledati suhoparno. Tudi tokrat smo gostili avtorico dela ter poglabljali razumevanje s psihoanalitičarko Vero Horžen.

Projektnim partnerjem se obenem lepo zahvaljujemo za podarjene knjige z avtogrami.

 

5. PROJEKT "Z večjo pismenostjo o duševnem zdravju do obvladovanja motenj razpoloženja (OMRA)

 

Projekt financira Ministrstvo za zdravje

Vodilni partner: ZRC SAZU

Pridruženi partner: Društvo Altra , Inštitut Karakter

Lokacija izvajanja v Sloveniji:  Koroška regija

Trajanje projekta: od septembra 2017 do decembra 2019

 

Namen projekta je raztapljanje predsodkov o duševnem zdravju ter dvig pismenosti za boljše prepoznavanje motenj razpoloženja kot so depresija, anksiozne motnje in motnje povezane s stresom. Cilj sodelovanja je izboljšana preventiva, ozaveščenost, pravočasno ukrepanje, zmanjševanje neenakosti in slabih zdravstvenih statistik v Koroški regiji.

Cilji, ki jih bomo izvedli so:

 • praktična izobraževanja namenjena osebam s težavami v duševnem zdravju, s ciljem informiranja o pomenu dobrega duševnega zdravja, zmanjševanja stigme, boljšega prepoznavanja težav;
 • pridobitev spretnosti za obvladovanje dejavnikov tveganja in krepitve varovalnih dejavnikov pri motnjah razpoloženja;
 • vključitev najbolj ranljivih in izključenih skupin (otroci, mladostniki, starejši, kmečko prebivalsvo, Romi), ki so slabše obveščeni in manj motivirani za iskanje rešitev,
 • distribucija brezplačnih tiskovin (letaki, zloženke, priročniki);
 • informiranje širše javnosti o projektu.

 

 

 

 

 

 

Logo Altra Odbor za novosti
v duševnem zdravju
 
 
Zaloška ulica 40
1000 Ljubljana
tel: 01/544 47 61
e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.