Stanovanjske skupine v Ljubljani

Začetki delovanja programa stanovanjskih skupin segajo v konec osemdesetih let prejšnjega stoletja, ko je Odbor za družbeno zaščito norosti - predhodnik društva Altra - javno opozarjal na neustrezno obravnavo ljudi s težavami v duševnem zdravju. Med leti 1992 in 1995, smo se tesno povezovali z dobro prakso deinstitucionalizacije, kakršno so takrat izvajali v Gorici, Trstu in v Veliki Britaniji ter tudi sami razvijali podoben model skrbi.

Leta 1992 smo v Ljubljani odprli prvo stanovanjsko skupino imenovano »Mavrična druščina«, ki je bila obenem tudi prva stanovanjska skupina na področju duševnega zdravja v Sloveniji ter vanjo preselili  prve štiri uporabnike iz Zavoda Hrastovec. Skozi vsa leta delovanja smo pridobljene izkušnje (storitve in metode dela) prilagodili potrebam in željam naših uporabnikov. Pri tem od začetka sledimo procesu dezinstitucionalizacije ter stremimo k polnemu vključevanju oseb s težavami v duševnem zdravju v družbo.

Za namen stanovanjskih skupin najemamo šest stanovanj, v prijetnih Ljubljanskih soseskah (četrtna skupnost Moste in Center). Možnost namestitve nudimo 30 uporabnikom/cam psihiatričnih storitev. Stanovanjske enote so popolnoma opremljene, uporabniki programa imajo možnost bivanja v eno ali dvoposteljnih sobah. Stanovalci lahko, po lastni želji, tudi dokupijo opremo. Vsa stanovanja so v urbani mestni sredini in v neposredni bližini potrebne infrastrukture (banka, trgovina, pošta, javni prevoz).

Pogoji za vključitev v skupino:

Starost nad 18. let.
• Da se vključi prostovoljno.
• Da ne ogroža sebe ali drugih.
• Da ne zlorablja alkohola ali drugih psihoaktivnih substanc.
• Da je vključen v zdravstveno obravnavo.

Uradni čas:

Vsak delovni dan med 8. in 16. uro.

Kontakt:

Telefon 01/ / 544 37 93 ali 051 343 108 
E-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Osebno: Zaloška c. 40, Ljubljana (prvo nadstropje)

Logo Altra Odbor za novosti
v duševnem zdravju
 
 
Zaloška ulica 40
1000 Ljubljana
tel: 01/544 47 61
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.