OMRA III

Društvo Altra bo tudi letos sodelovalo na programu OMRA.

Program »Opismenjevanje o motnjah razpoloženja in pridruženih motnjah« je nadaljevanje in nadgradnja inovativnega programa »Z večjo pismenostjo o duševnem zdravju do obvladovanja motenj razpoloženja«. Program temelji na konceptu pismenosti o duševnem zdravju, ki vključuje kognitivne in socialne spretnosti posameznikove motivacije za dostop do informacij, za njihovo razumevanje ter kritično rabo na način, ki krepi in ohranja duševno zdravje. Ta pristop omogoča širši pogled na duševno zdravje, saj vključuje znanja za obvladovanje dejavnikov tveganja, krepitev varovalnih dejavnikov, hitrejše prepoznavanje težav, manjšo (samo)stigmo in realnejša pričakovanja glede učinkov njihovega zdravljenja. Da bi lahko podali znanja, ki upoštevajo širši družbeni kontekst razumevanja zdravja in bolezni, so aktivnosti programa zasnovane večdisciplinarno. V njihovo izvajanje so poleg strokovnjakov iz Družbenomedicinskega inštituta ZRC SAZU vključeni sodelavci iz Inštituta Karakter in društev Altra in društvo Projekt Človek. Pestra ekipa raznolikih strokovnjakov (psihiatrov, psihoterapevtov, antropologov, psihologov, socialnih delavcev, sociologov in filozofov), bo združila svoje dolgoletne izkušnje na področju krepitve duševnega zdravja in si ga prizadevala povečati na raven znanja splošne populacije o sladkorni bolezni.

Poglavitni cilj programa je dvig pismenosti o duševnih motnjah, saj različni podatki kažejo, da jih prebivalci Slovenije še vedno slabo prepoznavajo. Po ocenah strokovnjakov pa bo v prihodnje njihova pojavnost v primerjavi z ostalimi kategorijami bolezni hitro naraščala. Žal kakovostni programi krepitve duševnega zdravja, preprečevanja, zgodnjega odkrivanja in zdravljenja težav v duševnem zdravju, različnih intervencij (psihoterapija, rehabilitacija in socialna integracija ter programi destigmatizacije) v Sloveniji še vedno  niso enako dostopni za vse ljudi v vseh regijah. Zato je predlagan program naravnan tako, da bo povečal dostopnost do različnih informacij, povezanih z zgodnjim prepoznavanjem težav v duševnem zdravju in razpoložljivih oblik (samo)pomoči preko neposrednih izobraževanj in spletne platforme ter tako prispeval k dvigu ravni pismenosti o duševnem zdravju v Sloveniji med raznolikimi prebivalstvenimi skupinami.

Program je inovativen v več vidikih:

– ker naslavlja tako splošno javnost kot ranljive skupine v državi, posebej pa v regijah, ki jih zaznamujejo izrazito neugodni kazalniki neenakosti v zdravju ter doprinaša h krepitvi strokovnih kapacitet glede duševnega zdravja prebivalstva;

– ker so dejavnosti programa usmerjene v neposredno izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev ter uporabnikov njihovih storitev v različnih službah v lokalnih okoljih;

– ker se bo izobraževanje izvajalo tudi s prosto dostopno multidisciplinarno spletno platformo (www.omra.si), ki presega geografske in časovne omejitve in bo hkrati trajnostno zagotovila krepitev strokovnih kapacitet pri naslavljanju problemov duševnega zdravja ter izboljšanje duševnega zdravja ciljnih skupin;

– ker vključuje inovativen kvalitativno/kvantitativni pristop ocenjevanja kratkotrajnih kakor tudi spremljanje dolgotrajnih učinkov programa.

Ključne povezave

·    OMRA spletna stran

Sorodne vsebine

Altra

Pravila in urnik Altrinih iger 2024

Altrine igre trajajo štiri tedne. Vsak tekmuje vsak teden, na koncu se seštejejo trije najboljši rezultati. Odsotnost je dovoljena enkrat, vendar jo je potrebno predhodno

Uncategorized

Tabor Gozdna kopel v Mežiški dolini

Z izvedbo tabora Gozdne kopeli na Jamnici nad Prevaljami z naslovom “Z vdihom Koroške”, smo zaključili zadnji del operacije Gozdna kopel v Mežiški dolini, projekta

Altra

Gozdna kopel v Mežiški dolini

Društvo Altra – enota Prevalje bo v okviru operacije LAS-a Mežiške doline od 15. do 17. 9. 2023 izvedla tabor Gozdne kopeli na Ekološki kmetiji

Altra

Poletna umetnost v Cekinovem gradu

V Poletnem urniku društva Altra prilagodimo aktivnosti svojih uporabnikov, se držimo sence, nikoli pa ne pozabimo na kulturo in umetnost. 11. 8. 2023 bomo obiskali

Kraški rob je šel v cvet Foto: @maks_muc
Altra

Poletni urnik v Dnevnem centru Altre

POLETNI URNIK – DNEVNI CENTER, SVETOVALNICA in ZAGOVORNIŠTVO ALTRA 2023 Program omogoča kakovostno preživljanje prostega časa polnoletnim osebam s težavami v duševnem zdravju.