Partnerski projekti

Društvo Altra je prav tako del dveh partnerskih projektov (OMRA 2 in ARVID). Več informacij o obeh projektih najdete spodaj.

OMRA 2: Opismenjevanje o motnjah razpoloženja in osebnostnih motnjah

 • Vodilni partner: Družbenomedicinski inštitut ZRC SAZU
 • Pridruženi partnerji: Inštitut Karakter, Društvo Altra, Društvo Projekt Človek
 • Lokacija izvajanja: Regije SV Slovenije, Zasavje, Goriška, Notranjsko-Kraška in JV Slovenija
 • Trajanje projekta: 1. marec 2020 – 31. oktober 2022
 • Financer projekta: Ministrstvo za zdravje
 • Več o projektu:
  omra.si

  TUKAJ

Namen projekta

Nadaljevanje in nadgradnja inovativnega programa »Z večjo pismenostjo o duševnem zdravju do obvladovanja motenj razpoloženja« (OMRA 1), katerega namen je opismenjevanje o duševnem zdravju. Gre za inovativen program, usmerjen v neposredno izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev ter uporabnikov njihovih storitev v različnih službah v lokalnih okoljih. Motnje razpoloženja in osebnostne motnje so med prebivalci Slovenije slabo ozaveščene in posledično prepoznane, po ocenah strokovnjakov pa bo v prihodnje njihova pojavnost hitro naraščala. Kakovostni programi za krepitev duševnega zdravja, preprečevanja, odkrivanja in zdravljenja prav tako niso enako dostopni za vse ljudi oz. na vseh področjih. Namen projekta je povečevanje dostopnosti do različnih informacij, povezanih z zgodnjim odkrivanjem težav in razpoložljivih oblik (samo)pomoči in sicer preko neposrednih izobraževanj ter spletne platforme. Program izvaja interdisciplinarni tim raznolikih in izkušenih strokovnjakov (psihiatrov, psihoterapevtov, psihologov, socialnih delavcev, antropologov, sociologov, filozofov).

Cilj projekta

 • Dvig ravni pismenosti o duševnem zdravju med splošno javnostjo in ranljivimi skupinami, zlasti v regijah s kazalniki neenakosti v (duševnem) zdravju v Sloveniji.
 • Dvig pismenosti o motnjah razpoloženja in osebnostnih motnjah med splošno javnostjo in ranljivimi skupinami, zlasti v regijah s kazalniki neenakosti v (duševnem) zdravju v Sloveniji.
 • Oblikovanje in postavitev multidisciplinarne spletne platforme.
 • Izvedba različnih delavnic za dvig pismenosti o duševnem zdravju in zmanjševanje (samo)stigme.
 • Izvedba javno izobraževalnih dogodkov z namenom ozaveščanja.
 • Kvalitativno/kvantitativna analiza in evalvacija programa.


ARVID: Advancing access to rights under Victims’ Directive for Persons with Disabilities

 • Vodilni partner: Hrvaški pravni center
 • Pridruženi partnerji: Društvo Altra , Mirovni inštitut (SI), Ministrstvo za pravosodje (HR), Varuh pravic oseb z invalidnostmi (HR), Združenje za podporo žrtvam in pričam (HR)
 • Lokacija izvajanja v Sloveniji: Osrednja Slovenija, Koroška regija po potrebi tudi ostale regije
 • Trajanje projekta: od januarja 2020 do oktobra 2021
 • Financer projekta: Evropska unija

Namen projekta

Namen projekta je raziskati stopnjo udeležbe oseb z ovirami v kazenskih postopkih v vlogi žrtve, pa tudi morebitne težave, ki omejujejo njihovo polno udeležbo in uživanje pravic.

Cilj projekta

 • Razvoj in zagovorništvo izboljšanih podpornih storitev za osebe z ovirami ter vseh potrebnih prilagoditev;
 • Razvijanje znanja in orodij, ki jih lahko neposredno uporabijo tako osebe z ovirami, ki so žrtve kaznivih dejanj, kot tudi praktiki in inštitucije, katerih vloga je osebam z ovirami pomagati pri polnem dostopu do pravic, ki jih zagotavlja Direktiva 2012/29 / EU o pravicah žrtev.