Dnevni center

Širši namen programa je preprečevanje in reševanje težav ter izvajanje psihosocialne rehabilitacije oseb s težavami v duševnem zdravju.  V programu nudimo storitve in aktivnosti, ki so namenjene pridobivanju, vzdrževanju in krepitvi posameznikovih moči, širjenja socialne mreže ter kvalitetnega preživljanja prostega časa. Preko pestrih, raznolikih delavnic in aktivnosti, ki jih v programu izvajamo, naši uporabniki pridobivajo socialne, funkcionalne in komunikacijske veščine, pozitivno samopodobo, občutek koristnosti ter različna znanja, ki vplivajo na ohranjanje in izboljšanje njihovega duševnega zdravja.

Cilji programa zajemajo: informiranje uporabnikov o programu, informiranje o dostopnosti drugih služb in o dogodkih, krepitev moči uporabnikov v skrbi zase ter vzpostavljanje, širjenje uporabnikove socialne mreže, vključitev uporabnikov na področju javnega življenja, varnost uporabnikov, kakovostno preživljanje prostega časa uporabnikov, zvišanje samopodobe, samozavesti, pridobitev novih funkcionalnih znanj, soodločanje uporabnikov in zmanjšanje števila hospitalizacij ter zmanjšanje stigme duševnih motenj.

Poleg delavnic, ki potekajo po  dogovorjenem urniku, uporabnikom nudimo tudi:

  • Delo v šiviljskem ateljeju
  • Individualno  pomoč pri iskanju zaposlitve
  • Prostor za razstave ali druge umetniške prireditve
  • Ženski poletni tabor v Novigradu
  • Celodnevne izlete
  • Klubsko dejavnost v popoldanskem času (od junija do septembra)
  • Brezplačne karte za Dramo in Kinoteko,
  • Praznovanje rojstnih dni


Uradni čas:

Vsak delovni dan med  7. in 16. uro.

Kontakt:

Telefon 01 544 47 60

E-pošta: info@altra.si
Osebno: Zaloška c. 40, Ljubljana (prvo nadstropje – levo)