Svetovalnica

Program izhaja iz širšega koncepta duševnega zdravja v skupnosti ter interpretativnega pogleda na posameznike v različnih duševnih stiskah. Ti so zaradi številnih predsodkov v širši družbi deležni zavračanja in izključevanja iz mnogih aspektov življenja, ki so »zdravi« populaciji samoumevne. Zagovarjamo držo, da osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju lahko živijo dostojno življenje v skupnosti in uresničujejo svoje potencial, če imajo zagotovljeno ustrezno podporo in pomoč.

V programu tako izvajamo različne oblike pomoči oz. storitve, ki zadovoljujejo njihove potrebe, z namenom doseganja boljše kakovosti življenja v skupnosti, izven institucij. Dolgoletne izkušnje iz prakse nam potrjujejo, da uporabniki zmorejo, ob ustrezni in prilagojeni podpori in pomoči, doseči njim ustrezno kakovost življenja in funkcioniranje v domačem in širšem lokalnem okolju. Pri delu z uporabniki smo usmerjeni v iskanje virov moči, spretnosti, izkušenj in h krepitvi kompetenc. Pri iskanju ustrezne podpore smo obenem usmerjeni v iskanje virov v skupnosti, ki služijo kot pomoč na poti okrevanja. Vanje vključujemo bližnje osebe ter službe, ki obstajajo v njihovih okoljih.

Vsebina programa že vrsto let temelji na izvajanju naslednjih strokovnih storitev in aktivnosti:

  • Osebno svetovanje, urejanje in vodenje
  • Multidisciplinarno sodelovanje z izvajalci v mreži služb
  • Terensko delo (po dogovoru: obiski na domu, spremstva)
  • Osebni načrt okrevanja in koordinacijo njegove izvedbe (po dogovoru)
  • Informiranje in telefonsko (Skype, Zoom) svetovanje
  • Skupino za samopomoč, vsak delovni ponedeljek med 15. in 17. uro
  • Psihoedukativne delavnice (po urniku)
  • Pohodniško in izletniško dejavnost (dvakrat na mesec, ob sobotah)
  • Zimski in letni tabor

 

Uradni čas:

Vsak delovni dan med 9. in 15. uro.

Kontakt:

Telefon 01 542 55 62, 041 431 184
E-pošta: info@altra.si
Osebno: Zaloška c. 40, Ljubljana (pritličje, desno-steklena vrata)