Zagovorništvo

Zagovorništvo se v najširšem smislu zavzema za zaščito temeljnih pravic in dostojanstva ljudi s težavami v duševnem zdravju. Temeljna vloga zagovornika je zastopanje interesov, želja, glasu ljudi, zagotavljanje polnopravnosti in dodajanje moči ljudem s težavami v duševnem zdravju (in ostalim prikrajšanim ali izključenim). V letu 2019 smo postali prvi strokovno verificiran program zagovorništva v Sloveniji. Zagovorništvo se od leta 2018 izvaja tudi v enoti na Prevaljah in na terenu v več koroških občinah.

Ljudje s težavami v duševnem zdravju se pogosto znajdejo v življenjskih situacijah, v katerih ne zmorejo in/ali ne znajo uveljavljati svojih interesov in pravic.

V programu uporabnikom nudimo podporo pri doseganju sledečih ciljev: seznanjenost s pravicami in postopki njihovega uveljavljanja, zavedanje o pravicah in njihovem uveljavljanju, možnost izbire in razbremenitve, povečan osebni vpliv in odločanje v različnih konfliktnih situacijah, povečana avtonomnost in kompetentnost, izboljšanje samo-zagovorništva. 

Izvajamo sledeče storitve in aktivnosti, ki so namenjene varovanju pravic, interesov in osebne integritete uporabnikov programa:

  • Uvodni razgovor: ugotavljanje vrste in obsega kršenih pravic, interesov in osebne integritete uporabnika preko razgovora
  • Pravno svetovanje za razna opravila ali v samih postopkih in brezplačna pravna pomoč
  • Delo na terenu: spremljanje in varovanje pravic ter interesov uporabnikov na terenu 
  • Varovanje osebnega dostojanstva pri razreševanju konfliktnih situacij (npr. pri sporih s svojci, v soseski ali v bloku ipd.)
  • Delavnice krepitve moči: usposabljanja o pravicah ter načinih njihovega uveljavljanja
  • Delavnice samo-zagovorništva in treninga asertivnosti
  • Informiranje širše in strokovne javnosti o zagovorništvu


Uradni čas:

Vsak delovni dan med 9. in 15. uro.

Kontakt:

Telefon: 01 544 47 61, 041 419 953
E-pošta: info@altra.si, tilen.recko@altra.si
Osebno: Zaloška c. 40, 1000 Ljubljana (prvo nadstropje – desno)

Prevalje:
Telefon: 02 82 40 910, 041 352 925
E-pošta: petra.jovan@altra.si
Osebno: Trg 31, 2391 Prevalje