Partnerski projekti

 

1. PROJEKT: OMRA 2 »Opismenjevanje o motnjah razpoloženja in osebnostnih motnjah«

Vodilni partner: Družbenomedicinski inštitut ZRC SAZU

Pridruženi partnerji: Inštitut Karakter, Društvo Altra, Društvo Projekt Človek

Lokacija izvajanja: Regije SV Slovenije, Zasavje, Goriška, Notranjsko-Kraška in JV Slovenija

Trajanje projekta: 1. marec 2020 - 31. oktober 2022

Financer projekta: Ministrstvo za zdravje

Namen projekta je nadaljevanje in nadgradnja inovativnega programa »Z večjo pismenostjo o duševnem zdravju do obvladovanja motenj razpoloženja« (OMRA 1), katerega namen je opismenjevanje o duševnem zdravju.  Gre za inovativen program, usmerjen v neposredno izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev ter uporabnikov njihovih storitev v različnih službah v lokalnih okoljih. Motnje razpoloženja in osebnostne motnje so med prebivalci Slovenije slabo ozaveščene in posledično prepoznane, po ocenah strokovnjakov pa bo v prihodnje njihova pojavnost hitro naraščala. Kakovostni programi za krepitev duševnega zdravja, preprečevanja, odkrivanja in zdravljenja prav tako niso enako dostopni za vse ljudi oz. na vseh področjih. Namen projekta je povečevanje dostopnosti do različnih informacij, povezanih z zgodnjim odkrivanjem težav in razpoložljivih oblik (samo)pomoči in sicer preko neposrednih izobraževanj ter spletne platforme. Program izvaja interdisciplinarni tim raznolikih in izkušenih strokovnjakov (psihiatrov, psihoterapevtov, psihologov, socialnih delavcev, antropologov, sociologov, filozofov).

 Cilji projekta:

 • Dvig ravni pismenosti o duševnem zdravju med splošno javnostjo in ranljivimi skupinami, zlasti v regijah s kazalniki neenakosti v (duševnem) zdravju v Sloveniji.
 • Dvig pismenosti o motnjah razpoloženja in osebnostnih motnjah med splošno javnostjo in ranljivimi skupinami, zlasti v regijah s kazalniki neenakosti v (duševnem) zdravju v Sloveniji.
 • Oblikovanje in postavitev multidisciplinarne spletne platforme.
 • Izvedba različnih delavnic za dvig pismenosti o duševnem zdravju in zmanjševanje (samo)stigme.
 • Izvedba javno izobraževalnih dogodkov z namenom ozaveščanja.
 • Kvalitativno/kvantitativna analiza in evalvacija programa.

Več o projektu:

 2. PROJEKT ARVID - Advancing access to rights under Victims' Directive for Persons with Disabilities 

Projekt financira Evropska unija.

Vodilni partner: Hrvaški pravni center        

Pridruženi partner: Društvo Altra , Mirovni inštitut (SI), Ministrstvo za pravosodje (HR), Varuh pravic oseb z invalidnostmi (HR), Združenje za podporo žrtvam in pričam (HR)

Lokacija izvajanja v Sloveniji:  Osrednja Slovenija, Koroška regija po potrebi tudi ostale regije

Trajanje projekta: od januarja 2020 do junija 2021

Namen projekta: Namen projekta je raziskati stopnjo udeležbe oseb z ovirami v kazenskih postopkih v vlogi žrtve, pa tudi morebitne težave, ki omejujejo njihovo polno udeležbo in uživanje pravic.

Cilji, ki jih bomo izvedli so:

 • Razvoj in zagovorništvo izboljšanih podpornih storitev za osebe z ovirami ter
  vseh potrebnih prilagoditev;
 • Razvijanje znanja in orodij, ki jih lahko neposredno uporabijo tako
  osebe z ovirami, ki so žrtve kaznivih dejanj, kot tudi praktiki in inštitucije, katerih vloga je osebam z
  ovirami pomagati pri polnem dostopu do pravic, ki jih zagotavlja Direktiva 2012/29 / EU o pravicah
  žrtev.

 3. PROJEKT  “Primerjava kakovosti življenja ljudi v evropskih institucijah za ljudi z ovirami“/ “A comparative look on well-treatment of people in European’s specialized institutions”, ERASMUS+

Naložbo financira Evropska komisija.

Vodilni partner: Institut Regional du Travail Social Champagne –Ardenne (Francija)

Pridruženi partnerji: Društvo ALTRA in Fakulteta za socialno delo (Ljubljana, Slovenija), Cooperativa de Ensino Superior de Servico Social, Porto in Santa Casa da Misericordia do Potro (Porto, Portugalska) ter Association d’aide aux infirmes moteur cerebraux de la region Champagne-Ardenne (IMMCA), Foster care “la Baraudelle” Attigny/ Association of help for cerebral disabled people (Reims, Francija).

Lokacija izvajanja v Sloveniji: Društvo ALTRA in Fakultete za socialno delo, Univerze v Ljubljani.

Trajanje projekta: od marca 2017 do aprila 2019 (36 mesecev).

Namen projekta je mednarodna primerjava kakovosti življenja v socialnih službah, ki so namenjene ljudem z ovirami. V obdobju treh let bomo, skupaj s štirimi projektnimi partnerji iz različnih držav, primerjali dobre prakse s področja skrbi za ljudi s težavami v duševnem zdravju in telesnimi ovirami. Pomemben del projekta je tudi srečanje vseh partnerskih institucij in organizacij, ki je potekalo na lokaciji koordinatorja projekta, Regional Institute for Social Work of Champagne-Ardennesmed (IRTSCA), med 18. In 22. Septembrom 2017, v Reimsu. Dobro sodelovanje z udeleženimi nadaljujemo tudi v letu 2018, ko bosta Društvo ALTRA in Fakulteta za socialno delo gostiteljici obiska ene izmed sodelujočih nevladnih organizacij, Association d aide aux IMCCA, iz Reimsa.

Poročilo nadgrajujejo tudi opazovanja asistenta Fakultete za Socialno delo, Univerze v Ljubljani ter predsednice, uporabnikov, strokovnega delavca in prostovoljca iz Društva ALTRA. Dosedanji dosežki projekta “Primerjalni vidiki dobre obravnave oseb v specializiranih institucijah v Evropi” so objavljeni  v reviji Socialno delo, l. 56 –sept-dec 2017 –št. 3.

 • Cilji projekta:
  • Identificirati primere dobrih praks s področja zagotavljanja kakovosti življenja v treh različnih Evropskih državah Francija-Portugalska –Slovenija;
  • Osvetliti njihov širši družbeni in kulturni kontekst;
  • Raziskati skupne “pokazatelje” dobrih praks, zagotoviti aktivno udeležbo uporabnikom, socialnim delavcem ter študentom; definirati razvojne smernice ter orodja za nadaljnje izvajanje dobre prakse.
  Več o projektu na povezavi:  www.irtsca.fr  (povezava je v francoskem jeziku)

4. SKLOP DELAVNIC BIBLIOTERAPIJE "KNJIGA, NA POMOČ"!

Z založbo Beletrina že vrsto let sodelujemo pri kulturnih projektih, katerih cilj je približati vsebine s področja kulture ranljivim skupinam prebivalstva.

Leta 2016 smo delavnice »Knjiga na pomoč« posvetili obravnavi stereotipov, nasilja in predelovanju travmatičnih izkušenj. Srečanj se je udeležilo kar 27 posameznikov s težavami v duševnem zdravju. Podlaga za naše pogovore je bila knjižica Pismo Adni, avtorice in ilustratorke Samire Kentrić, ki je bila tudi ena izmed naših gostij. Naše srečanje sta še dodatno obogatili psihoanalitična psihoterapevtka Vera Horžen in koordinatorica projekta Darja Demšar.

"Jaz sem se dobro počutila med delavnico. Prav tako je dobra tudi knjiga, všeč mi je, ker je šaljiva." (Svetilnik, 2017:30)

Z delavnicami smo nadaljevali tudi v preteklem letu ter se v sklopu treh srečanj, ob vsebini knjige Noben glas, ki jo je napisala Prešernova nagrajenka Suzana Tratnik, pogovarjali in razmišljali o življenju. Njena zbirka sedmih kratkih zgodb je bila naše izhodišče za razprave o tem, kako se skozi odraščanje spremeni naše dojemanje sveta in, ali je neizogibno, da z odraslostjo pričnemo na življenje gledati suhoparno. Tudi tokrat smo gostili avtorico dela ter poglabljali razumevanje s psihoanalitičarko Vero Horžen.

Projektnim partnerjem se obenem lepo zahvaljujemo za podarjene knjige z avtogrami.

 

 

 

 

 

 

 

Logo Altra Odbor za novosti
v duševnem zdravju
 
 
Zaloška ulica 40
1000 Ljubljana
tel: 01/544 47 61
e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.