Postani član

Postanite član

 

V društvo Altra se lahko včlanijo uporabniki storitev, njihovi svojci in prijatelji, strokovno osebje, prostovoljci, torej vsi, ki jih zanima področje duševnega zdravja in so pripravljeni s svojim znanjem in izkušnjami prispevati k ciljem in poslanstvu društva, in ki v celoti sprejmejo STATUT društva ter podpišejo pristopno izjavo.

Društvo ima redne člane, pridružene člane in častne člane. Če tako odloči izvršni odbor, društvo članom in pridruženim članom izdaja članske izkaznica, s katerim ti izkazujejo članstvo v društvu.

*Pridružite se nam lahko tako, da izpolnite PRISTOPNO IZJAVO.*

 

Član društva lahko postane vsaka polnoletna fizična oseba:

ki je s svojim delom v zadnjih šestih mesecih prispevala k doseganju namena in ciljev društva in še vedno opravlja takšno delo (kot so npr. zaposleni, pogodbeni sodelavci, prostovoljci s sklenjenim sporazumom o prostovoljskem delu) ali ki kot pridruženi član društva izkaže, da aktivno sodeluje pri upravljanju društva (npr. daje pobude organom društva, razpravlja in vsebinsko prispeva k odločanju na sejah občnega zbora, je aktivna v svetu uporabnikov), in ki podpiše pristopno izjavo s katero izrazi željo postati član društva in izjavi, da bo delovala po tem statutu.

Pravice člana so:

- sodelovanje pri upravljanju društva,

- udeležba na sejah občnega zbora in glasovanje

- da voli in je voljen v organe društva,

- obveščenost o delovanju organov društva in o dejavnostih društva,

-  ugodnosti pri storitvah društva v skladu z zmožnostmi društva.

Obveznosti člana so:

- redno plačejevanje članarine, razen, če prostovoljsko opravlja funkcijo predsednika, podpredsednika, člana izvršnega odbora, strokovnega sveta, nadzornega odbora ali častnega razsodišča,

- spoštovanje statuta društva in drugih splošnih aktov društva,

- spoštovanje sklepov organov društva,

- izpolnjevanje dogovorjenih obveznosti do društva,

- varovanje ugleda društva,

- sporočiti društvu spremembo svojih kontaktnih podatkov,

- delovanje v interesu društva,

- obvešča o svojih aktivnostih in o zadevah pomembnih za njegovo delo.

 

Pridruženi član društva lahko postane vsaka oseba:

ki se strinja z namenom in cilji društva, ki podpira dejavnosti društva, in ki podpiše pristopno izjavo s katero izrazi željo postati član društva in izjavi, da bo prispevala k delovanju društva in delovala po tem statutu.

Če želi postati pridruženi član društva mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Če želi postati pridruženi član društva mladoletna do dopolnjenega 15 leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje.

Pravice pridruženega člana so:

-  udeleževanje sej občnega zbora, podaja mnenja, nima pa pravice glasovanja,

-  obveščenost o dejavnostih društva,

-  ugodnosti pri storitvah društva, v skladu z zmožnostmi društva.

Obveznosti člana so:

-  redno plačujevanje obveznih prispevkov, kot jih določi izvršni odbor,

-  spoštovanje statuta društva in drugih splošihe aktov društva,

-  spoštovanje sklepov organov društva,

-  izpolnjevanje dogovorjenih obveznosti do društva,

-  varovanje ugleda društva,

-  sporočiti društvu spremembo svojih kontaktnih podatkov,

-  delovanje v interesu društva,

-  obveščati o svojih aktivnostih in o zadevah pomembnih za njegovo delo.

 

Častno članstvo:

Častni član lahko postane oseba, ki s svojim delom, znanjem ali osebnim prizadevanjem, bistveno prispeva k razvoju in uresničevanju ciljev društva ali k strokovnemu razvoju na področju delovanja društva. Naziv častni član podeljuje občni zbor društva.

Častni član ima pravico udeleževanj sej občnega zbora, podajati mnenja, biti obveščen o dejavnostih društva, nima pa pravice glasovanja.

Dolžnost častnega  člana je varovanje ugleda društva ter delovanje v interesu društva.

Častni član, ki je redni oziroma pridruženi član, ima vse pravice in obveznosti rednega oziroma pridruženega člana.

 

*Pridružite se nam lahko tako, da izpolnite PRISTOPNO IZJAVO.*

 

Več o članstvu si preberite v STATUTU društva.

Logo Altra Odbor za novosti
v duševnem zdravju
 
 
Zaloška ulica 40
1000 Ljubljana
tel: 01/544 47 61
e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.